SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Úvod

Pro školní rok 2017/18 nabízíme maturitní a učební obory

22.10.2016


Den otevřených dveří

22.10.2016


Závěrečné zkoušky - termín opravných zkoušek

15.10.2016

V souladu s ustanovením § 75 odst. (2) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 5 odst. (1) vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, stanovil ředitel školy termín opravných zkoušek:
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Termín písemné části ZZ: 2. prosinec 2016 v 8,00 hodin v budově školy


Nový kurz

25.9.2016

Trénování paměti pro seniory od 6.10.2016
Více informací


Rozpisy

6.9.2016

Rozpisy náhradní a opravné ústní společné a profilové části MZ - 16.9.2016

Kosmetika
Obchodní akademie, podnikání, ekonomické lyceum


Univerzita třetího věku 2016/2017

31.8.2016

VŠPJihlava  zahajuje již 1.9.2016 od 13.00  a 15.00 hodin
Téma studijního roku: Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích

Přednášející:              Ak.mal. Vladimír Netolička

Zájemci z řad veřejnosti se mohou přihlásit předem nebo přímo na některé ze schůzek v průběhu září.
Podrobný program:  Témata přednášek
Přihláška


Zahájení školního roku

30.8.2016

8.00 hod - třídní schůzky žáků 2. - 4 ročníků
9.00 hod - třídní schůzky pro žáky 1. ročníků.
Pokyny pro 1. ročníky k zahájení školního roku (zde)


MZ 2016 podzim

18.8.2016

Upozornění pro maturanty!
Žákům, kteří se přihlásili k podzimnímu termínu MZ 2016 byla na jejich email zaslána pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky, konané na spádové škole Gymnázium Žďár nad Sázavou.
Žáci potvrdí přijetí pozvánky na e-mailovou adresu uvedenou v pozvánce.


3. kolo přijímacího řízení

19.7.2016
  • 26. srpna - doručení přihlášky
  • 31. srpna - přijímací řízení  

Kritéria pro 3.kolo


Adaptační pobyty nových žáků

3.7.2016

Vážení rodiče, milí studenti,
ve dnech 5. - 8. 9. 2016 se uskuteční adaptační pobyty žáků jednotlivých tříd 1. ročníku.
Tento pobyt má přispět k bližšímu seznámení žáků v novém kolektivu, ke spolupráci a k vytváření kamarádské atmosféry ve třídě. Program zahrnuje různorodé společné aktivity...
Cena kurzu je v rozmezí 400 - 800 Kč (závisí na počtu dní a místě pobytu). Konkrétní informace obdrží žáci první den ve škole, platbu složí hned druhý den spolu s návratkou podepsanou rodiči


Školní rok ve znamení exkurzí

7.6.2016 | Další...

V letošním školním roce jsme udělali významné rozhodnutí. Propojit svým studentům teoretické znalosti s praktickými, otevřít jim pohled do reálného života a zprostředkovat setkání s konkrétním trhem práce. Šli jsme cestou exkurzí. Navštívili jsme řadu významných žďárských firem. Žďas, a.s., Tokoz, a. s., PKS, a. s. a Hettich ČR, k. s. Vydali jsme se i do vzdálenějších míst České republiky. Neopakovatelným zážitkem pro nás všechny jistě byla návštěva firmy Škoda Auto, a. s. v Mladé Boleslavi. Všude jsme se setkali s milým přijetím, ochotou i vstřícností. Dostali jsme odpovědi na spoustu svých otázek. Seznámili se s konkrétním provozem, výrobními technologiemi, ekonomickým prostředím, personální politikou i marketingovou strategií. Načerpali nové zkušenosti i znalosti. Možná zvýšili i motivaci ke vzdělávání. A odezva od našich studentů? Velmi pozitivní. To nás utvrdilo v přesvědčení, že naše počáteční rozhodnutí bylo správné.
Předmětová komise ekonomických předmětů


2.kolo přijímacího řízení

9.5.2016

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo


Bolí vás záda? Máte problémy s bolestí kloubů?

1.5.2016
Po absolvování kurzu kinesiotapingu z minulého měsíce března naši žáci oboru masér provádí tapování pro zákazníky školního masérského salónu ul. Komenského 10.
Využijte příznivé ceny tapování a odborné poradenské služby paní Jany Vomáčkové, učitelky odborného výcviku a žáků 2. ročníku oboru sportovní a rekondiční masér.

2. kolo přijímacího řízení

26.4.2016
  • 6. května - doručení přihlášky
  • 9. května - přijímací řízení  

Kritéria pro 2. kolo

Leták - volná místa


» Archiv