SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Maturitní obory

78-42-M/02 - Ekonomické lyceum ŠVP dobíhající studium 4. ročník

13.8.2013 | Další...

Denní studium - 4 roky - maturita Jedná se o gymnaziální typ studia s profesním zaměřením ekonomického směru. Obor představuje novou vzdělávací cestu pro žáky, kteří mají zájem o vysokoškolské studium ekonomických, případně právnických směrů.


69 - 41 - L / 01 Kosmetické služby

13.8.2013 | Další...

Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Je určen pro hochy a dívky po splnění povinné školní docházky .
Vzdělávací program studijního oboru kosmetička zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kvalifikovaných a kvalitních služeb .

K získání odborných vědomostí a dovedností je v učebním plánu vymezeno více jak 50 % vyučovacích hodin.


64 - 41 - L / 51 Podnikání - bezplatné studium

13.8.2013 | Další...

Pro absolventy všech tříletých učebních oborů Poskytnuté vzdělání - studium je zakončeno maturitní zkouškou a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Uplatnění absolventů - v obchodně provozních funkcích , při řízení všech typů obchodních podniků , reklamních agentur , restauračních a hotelových provozů , včetně soukromého sektoru . Absolvent je připraven pro dráhu podnikatele , majitele firmy či společnosti , zejména v oboru své profese . Může se ucházet o studium na vysokých a vyšších odborných školách .


» Archiv