SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Publicita školy

Workshop kulinářského umění

8.12.2018 | Další...

Žáci Střední školy obchodní a služeb ve Žďáře nad Sázavou se zúčastnili velmi zajímavého pracovního workshopu, který vedl pan Marek Straka. Kuchař, který má dlouholeté zahraniční zkušenosti z  irské michelinské restaurace Chapter One. Společně s našimi žáky učebního oboru kuchař – číšník připravovali krok za krokem moderní tříchodové menu. Cílem bylo seznámit žáky s prací profesionála. Ochotně sděloval svoje profesní začátky, zkušenosti ze zahraničí a v neposlední řadě předváděl svoje praktické dovednosti. V příjemné pracovní atmosféře žáci sledovali a vařili podle zadaných technologických postupů. „Toto pracovní setkání mělo z mého pohledu velmi motivační charakter. Žáci si mohli uvědomit, že obor, který studují, je velmi perspektivní.“ Kladné pocity měli všichni zúčastnění, setkání hodnotili jako velmi přínosné a určitě se budeme snažit o další lekce kulinářského umění.
Foto: p. Milan Šustr
Radka Pospíchalová  Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou


Naše škola je zapojena do žďárské kampaně „NEZAVÍRÁME OČI“

11.11.2018 | Další...

Myslet si, že mezi našimi dětmi nejsou drogy je… úsměvné. Nebát se to řešit… je odvážné! Nezavírejme oči.
Smysl kampaně popisuje Mgr. Petra Nováčková z Centra primární prevence Spektrum, jež kampaň organizuje: „Cílem kampaně je jasně říct, jak se pozná dobrá škola. Je to škola, kde nikdo nekouří? Nebo je kvalitní škola ta, která nikdy neřešila žádnou obtíž týkající se závislostí? Podle nás je dobrá škola ta, která nezavírá oči nad realitou a k obtížím se staví čelem. Tedy, že je řeší.“


Brambory pokaždé jinak!

3.11.2018 | Další...

V pátek 19. října 2018 jsme se zúčastnili již 11. ročníku gastronomické soutěže tématicky zaměřené na náš region s názvem O bramborovou pochoutku Vysočiny. Soutěž pořádala Obchodní akademie a Hotelová škola v Havlíčkově Brodě. Úkolem letošního ročníku byla příprava speciálního restauračního moučníku z bramborového těsta a příprava obložených chlebíčků s bramborovým salátem. Vzhledem k tomu, že v letošním roce slavíme100 let od vzniku Československé republiky, měly výrobky, které budou výsledkem soutěžního klání, připomínat prvorepublikovou gastronomii. V období první republiky se vařila celá řada pokrmů, které zůstaly na našich stolech po celé století. Mezi ně patří i pokrmy z brambor a velmi oblíbený pokrm české studené kuchyně- obložený chlebíček. Protože zadání soutěžních úkolů nás oslovilo, rozhodli jsme se této soutěže zúčastnit. Výzvu přijali Marin Miličevič a Michaela Batelková, žáci učebního oboru kuchař – číšník. Naši soutěžící dobře bojovali a umístili se na čelních místech. Výborně si vedla Michaela, která se svými obloženými chlebíčky zvítězila. Marin v kategorii moučníku připravil lokše z bramborového těsta doplněné švestkovou redukcí, zakysanou smetanou a sypané mákem. Obsadil pěkné 5.místo. Celkově jako družstvo jsme získali stříbrné umístění.Ve velké konkurenci škol naši žáci čestně bojovali, odnesli si krásná umístění, dobrou zkušenost a nové poznatky ze svého oboru.

Za účast a reprezentaci jim patří poděkování a doporučení ostatním žákům, aby se nebáli a s odvahou se zapojili do dalších soutěží!

Za vedení školy Radka Pospíchalová, zástupkyně ředitelky pro OV


Celostátní soutěž „Zlatý masér 2018“

28.10.2018 | Další...

Ve čtvrtek 18. října 2018 Kateřina Bartáková, Zuzana Zvěřinová a Lucie Kamínková, žákyně 3. ročníku učebního oboru rekondiční a sportovní masér, reprezentovaly naši školu v celostátní soutěži „Zlatý masér“, kde se jim podařilo v kategorii havajská masáž vybojovat úžasné 3. místo. V kategorii sportovní masáž se Lucie Kamínková, jako jednotlivec, umístila na krásném 6. místě. Za skvělý výkon děkujeme! Jana Vomáčková, UOV

Soutěž očima soutěžících
„Na soutěž jsme se nesmírně těšily, vždycky jsme si přály reprezentovat naši školu a upřímně jsme nečekaly, že se takhle krásně umístíme, protože konkurence byla obrovská. Děkujeme za tuto skvělou příležitost, kterou nám škola umožnila a děkujeme za podporu a fandění našim spolužákům, kteří byli mezi diváky.“  Katka, Zuzka, Lucka


Kurz Reflexní terapie

2.10.2018 | Další...

V pondělí 10. 9. 2018 se na naší škole uskutečnil kurz Reflexní terapie, kterého se zúčastnili žáci druhého a třetího ročníku učebního oboru rekondiční a sportovní masér. Školení vedl pan Julius Pataky, který se věnuje reflexní diagnostice a reflexní terapii. Se svou manželkou Beátou Patakyovou, jsou již od počátku devadesátých let právem považováni za velké odborníky.
Žáci se učili, kde se nacházejí reflexní zóny a body na plosce nohy, jak provést vyšetření a ošetření reflexních bodů a zón. Velký důraz byl věnován i psychosomatikcé problematice, která je v západních zemích dosti opomíjená. Profesionální přístup pana Patakyho žáky velice obohatil nejen po stránce dovednostní a vědomostní, ale i duševní. Učil je, jak se bránit negativním emocem a co je důležité pro osobní rozvoj a růst.
Veliká účast a nadšení studentů hovoří za vše. Jana Vomáčková učitelka odborného výcviku


» Archiv