SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Odborná exkurze na Správě Chráněné krajinné oblasti

Odborná exkurze na Správě Chráněné krajinné oblasti

Dne 27. 11. 2019 proběhly naše vyučovací hodiny předmětu základy biologie a ekologie netradičně. Byli jsme na odborné exkurzi na pracovišti Správy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy ve Žďáru nad Sázavou. Nejprve jsme se dozvěděli něco o činnosti Správy, potom následovala prezentace na téma kůrovec v lesích, stav lesů a možnosti obnovy lesa. Druhá část byla velmi zajímavá. Mohli jsme si sami ve skupinách vyzkoušet, jak se takový les tvoří, modelovali jsme les podle typů stromů, jejich nároků na prostředí a možnosti přizpůsobit se různým podmínkám a změnám podmínek. Tato výchovně vzdělávací akce se nám velmi líbila a už se těšíme na další. 

Studenti a vyučující třídy OA2, obchodní akademie s rozšířenou výukou jazyků 

17.12.2019