SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Upraveno VYHLÁŠKOU Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 211/2020 Sb., ze dne 27. dubna 2020

Hodnocení žáků nižších ročníků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

  • z podkladů pro hodnocení, které byly získány do uzavření škol (do 10.3.2020)
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení, které vznikly z distanční výuky
  • podpůrně z podkladů, které vzniknou z aktivit v době, kdy mohou žáci docházet do školy (předpoklad od 1.6.2020)
  • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Způsob předání vysvědčení za druhé pololetí se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. Posledním dnem druhého pololetí je úterý 30. června.

Hodnocení žáků končících ročníků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

  • z podkladů pro hodnocení, které byly získány do uzavření škol (do 10.3.2020)
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení, které vznikly z distanční výuky
  • podpůrně z podkladů, které vzniknou z aktivit v době, kdy mohou žáci docházet do školy (předpoklad od 11.5.2020)
  • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020
  • všichni žáci jsou připuštěni k maturitní i závěrečné zkoušce

Vysvědčení za druhé pololetí bude žákům končících ročníků předáno poslední vyučovací den před konáním maturitní a závěrečné zkoušky.


29.4.2020