SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

69 - 41 - L / 01 Kosmetické služby

Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Vzdělávací program studijního oboru kosmetička zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kvalifikovaných a kvalitních služeb .
Bezplatné studium

K získání odborných vědomostí a dovedností je v učebním plánu vymezeno více jak 50 % vyučovacích hodin.Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady :
Správně určit a dodržovat pracovní postupy odborného kosmetického ošetření včetně manikúry , líčení a kosmetické masáže obličeje a dekoltu , šíje a ramen .
Poskytovat poradenskou službu z hlediska používání kosmetických přípravků dle typu pleti , věku a zaměstnání zákazníka včetně prodeje kosmetických přípravků .
Rozpoznat běžně vyskytující se kožní choroby obličeje , rukou , nohou a rozhodnout , kdy je možné provést při nich kosmetickou péči .
Navrhnout a zajistit zařízení s vybavením provozovny v souladu s funkčními , estetickými a hygienickými požadavky .
Tyto a další poznatky z oboru doplňuje studium všeobecně vzdělávacích předmětů s jedním cizím jazykem pro komunikaci se zákazníkem , práce s počítačovými programy , administrativní a ekonomické činnosti související s provozem firmy , společensko estetická výchova a přírodovědné vzdělání .

Studenti konají celostátní jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a z českého jazyka.
Předpokladem pro přijetí je splnění povinné školní docházky se studijními předpoklady a zájmem o zvolený obor.Zdravotní požadavky pro obor vylučují uchazeče s nemocemi pohybového ústrojí , poruchou jemné motoriky , alergickými nemocemi kůže , dýchacích cest , vážnými poruchami zraku .

Absolvent po skončení studia je z hlediska odborného vzdělávání připraven na poskytování odborných profesionálních kosmetických služeb nebo se může ucházet o studium na vyšších odborných či vysokých školách .

Učební plán oboru vzdělávání

13.8.2013