SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Materiálně technická oblast

Veškerá vybavení školy odpovídají současným požadavkům pro kvalitní přípravu mládeže k profesní orientaci. Učebny pro teoretické vyučování jsou vybaveny moderní didaktickou technikou, včetně audio a video technických pomůcek, interaktivních tabulí, výpočetní technikou apod. Hygienické podmínky jsou plně v souladu s předpisy a technický stav splňuje kriteria, pro úspěšnou realizaci procesu středního vzdělávání.

1. Teoretické vyučování:

Učebny teoretického vyučování:

 • 8 - učebny kmenové
 • 4 - jazykové učebny
 • 3 - učebny výpočetní techniky
 • 1 - učebna psaní na klávesnici
 • 1 - učebna chemie
 • 1 - učebna fiktivní firmy

Výpočetní technika

 • 3 učebny ICT (45 PC)
 • 6 učeben – dataprojektor
 • 4 učebny – interaktivní tabule

učebna FF – 4 x PC

software: Windows XP, Open office, Corel Draw, Zebra, Photoshop, Microsoft office apod. PC – kabinety učitelů, ZŘTV, ZŘPV, ved. vych, vychovatelna, FF, ŠJ, sekret., EO úsek, dílna aranžérů 2 x PC internet – odpočinková zóna pro žáky

Vysokorychlostní pevná linka internetu – SATT Žďár nad Sázavou


Školní knihovna - tituly pro účely literárního vzdělávání v beletrii - odborné publikace z oblasti ekonomie, případně všeobecného rozhledu

2. Praktické vyučování:

Probíhá ve vlastních učebnách odborného výcviku vybudovaných v areálu školy a domova mládeže. Další část je zajištěna na odloučeném pracovišti Nezvalova 2, Žďár nad Sázavou a v neposlední řadě na pracovištích smluvně zajištěných subjektů ze sféry obchodu a služeb.

Obor aranžér

Dílna praktického vyučování:   

 • slouží k pracovním úkonům souvisejícím se zpracování materiálu – poutače, dekorace apod.
 • vybavena pracovištěm ICT k tvorbě a zpracování grafických návrhů (4 počítače s grafickým softwarem, skener, plotter na řezání písmen a tvarů, tiskárna)

Aranžovna:   

 • 6 kójí pro aranžování   
 • sklad materiálu používaného pro vlastní aranžování

Učebna + aranžovna:   

 • 4 kóje pro aranžování 

Výkladní skříně:   

 • Umístěné v jednotlivých podlažích, slouží k realizaci aranžérského záměru daného tématu. Pravidelně obměňovány.

Výkladní skříně v terénu:   

 • prodejny soukromých podnikatelů – pravidelná obměna dle přání majitele


Obor kuchař - číšník

Školní kuchyň – příprava jídel

 • příprava cca 600 jídel denně, v rozsahu 1 až 2 druhy polévek, 4 až 6 druhů hlavních jídel

Školní jídelna - obsluha zajištěna žáku oboru vzdělání kuchař-číšník

 • přizpůsobena restauračním účelům, obsluha žáků a ostatních strávníků

Cvičná kuchyně – komerce (příprava pokrmů na bar, zajištění komerčních akcí – rauty, oslavy výročí)

Školní bar – studená kuchyně – pitný režim – příprava v rámci výuky, obsluhu zajišťují ţáci, ekonomika prostřednictvím fiktivní firmy.

Smluvní pracoviště – hotely a restaurace na celém žďárském okrese (hotel Hajčman, hotel SKI, hotel Skalský dvůr, hotel Devět skal, hotel Svratka apod.)

Obor kadeřník, kosmetička

 • Kadeřnický salon – škola (8 pracovních míst)
 • Kadeřnický salon – odloučené pracoviště Nezvalova 2, Žďár n. S. (8 pracovních míst)
 • Kosmetický salon – škola (2 kosmetická lehátka, 2 pracoviště pro líčení, 2 pracoviště pro manikúru)
 • Kosmetický salon – odloučené pracoviště Nezvalova, Žďár n.S. (4 kosmetická lehátka, 2 pracoviště pro líčení, 2 pracoviště pro manikúru, 1 pracoviště -lávové kameny)

Domov mládeže: Domov mládeže je součástí areálu školy, propojen s budovou školy průchozím krčkem. Dvoupodlažní budova se skládá z centrálního schodiště a středových chodeb. Kapacita ubytování Celková kapacita lůžek 99. Počet ložnic celkem 27. V přízemí je umístěna posilovna vybavená posilovacími stroji a kadeřnický salon. V prvním a druhém poschodí jsou po obou stranách chodby třílůžkové pokoje, společné sociální zázemí a sprchy. V prvním poschodí je k dispozici cvičná kuchyně s jídelním koutem, která je využívána i pro přípravu žáků učebního oboru kuchař-číšník a pro účely domova mládeže. Průchodem do přístavby je k dispozici klubovna pro sledování televize, případně videa. Lze využít i jako přednáškový sál. Úpravou prostoru je možno umístit stůl na stolní tenis. Dále je možno využívat učebny fiktivní firmy. Tato učebna byla vybudována v roce 1995 a slouží jednak pro výuku jako kmenová učebna a dále pro účely práce fiktivní firmy žáků oboru vzdělání obchodní akademie. Ubytovaným žákům, případně ubytovaným hostům je k dispozici wifi připojení na internet. Ve druhém poschodí se kromě pokojů a sociálního zázemí nachází odborná učebna pro praktické vyučování oboru vzdělání kosmetička - kosmetický salon (slouží pouze pro výuku).