Obecné informace


THE-VELUX-FOUNDATIONS-logo


The Velux Foundation je dánská nadace, která v současnosti aktivně podporuje i střední odborné vzdělávání.

Podařilo se nám získat rozsáhlý grant na dobu pěti let od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2025, jehož cílem je zatraktivnění a zkvalitnění vzdělávání na naší škole.

Projekt s názvem „Let´s Open the Door for Future“ („Otevřme dveře do budoucnosti“), který významně ovlivní život školy zahrnuje řadu aktivit.

Během 5 let se zaměříme na intenzivní individuální profesní rozvoj všech pedagogů. Jeho součástí je osobní plán růstu, jazykové a odborné vzdělávání pedagogů doma i v zahraničí.

Za klíčovou považujeme na střední škole práci karierového průvodce po celou dobu studia. Znamená to soustavnou tvorbu profesního portfolia každého žáka, individuální testování pracovních předpokladů a úzkou nadstandardní spolupráci s rodiči. Žáci se budou setkávat s personalisty, absolvovat vstupní pohovory a zájemci obhajovat podnikatelské záměry, které potom mohou být finančně podpořeny.

Modernizace odborných pracovišť a informačních technologií umožní jiné formy práce v prezenční i distanční výuce. Žáci budou ve větší míře prezentovat svoje dovednosti i na veřejnosti a tím podporovat nejen školu, ale tolik potřebné povědomí o významu odborného vzdělávání.

Dvacet nejlepších napříč obory se každý rok zúčastní zahraniční stáže v délce 21 dní.

Grantu a spolupráce s nadací The Velux Foundation si velice vážíme a jsme přesvědčeni, že se nám společně podaří udělat kus dobré práce pro budoucnost našich studentů!