Školská rada

Složení školské rady

(funkční období od 1. 6. 2024 - 31. 5. 2027)


Jméno a příjmení
Funkce ve školské radě
Mgr. Jana Guličuková
předseda školské rady (zvolena za pedagogické pracovníky)
Jana Lacinová
(tel.: 776 259 126, mail: janalacinova@gmail.com)
člen školské rady (zvolena za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky)
Marika Laxerová
člen školské rady (zvolena za zřizovatele)


Zápisy z jednání školské rady