Maturitní zkoušky

Přehled zkoušek v profilové části MZ 2022 pro jednotlivé obory vzdělání

Profilová část MZ pro obor obchodní akademie

Profilová část MZ pro obor podnikání

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části MZ

  • obchodní akademie
  • podnikání

  Školní seznam literárních děl k ústní části MZ 2022  

  Formulář - seznam literárních děl  

 Harmonogram MZ