Maturitní zkoušky

Přehled zkoušek v profilové části MZ 2023 pro jednotlivé obory vzdělání

Profilová část MZ pro obor obchodní akademie

Profilová část MZ pro obor kosmetické služby

Profilová část MZ pro obor podnikání

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části MZ

 

  Školní seznam literárních děl k ústní části MZ 2023    

  Formulář - seznam literárních děl  

 Harmonogram MZ