Závěrečné zkoušky

Studium tříletých učebních oborů Aranžér, Kuchař – číšník, Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části.

 

TERMÍNY A PODROBNOSTI ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK


Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2022/2023

Obor vzděláváníDruh zkoušky
písemnápraktickáústní
Aranžér2. 6. 2023
5. 6. - 9. 6. 202319. 6. 2023
Kuchař - číšník
2. 6. 2023
5. 6. - 9. 6. 2023
20. 6. 2023
Kadeřník
2. 6. 2023
5. 6. - 9. 6. 2023
 21. 6. 2023
Rekondiční  a sportovní masér
2. 6. 2023
5. 6. - 9. 6. 2023
16. 6. 2023


Složení zkušebních komisí a harmonogram závěrečných zkoušek


  Otázky ze světa práce  

 Informace k závěrečným zkouškám