Závěrečné zkoušky

Studium tříletých učebních oborů Aranžér, Kuchař – číšník, Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části.

 

TERMÍNY A PODROBNOSTI ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK


Termíny závěrečných zkoušek 

Obor vzděláváníDruh zkoušky
písemnápraktickáústní
Aranžérnekoná se12. 7. - 14. 7. 202116. 6. 2021
Kuchař - číšník
nekoná se
23. 6. - 1. 7. 202118. 6. 2021
Kadeřník
nekoná se
12. 7. - 15. 7. 202117. 6. 2021
Rekondiční  a sportovní masér
nekoná se
12. 7. - 15. 7. 202116. 6. 2021


Složení zkušebních komisí a harmonogram závěrečných zkoušek


  Otázky ze světa práce  

  Aktuální informace k závěrečným zkouškám  

 Aktuální informace ke dni 4. 6. 2021