Závěrečné zkoušky

Studium tříletých učebních oborů Aranžér, Kuchař – číšník, Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části.

 

TERMÍNY A PODROBNOSTI ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK


Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2023/2024

Obor vzděláváníDruh zkoušky
písemnápraktickáústní
Aranžér3. 6. 2024
4. 6. - 10. 6. 202418. 6. 2024
Kuchař - číšník
3. 6. 2024
4. 6. - 11. 6. 2024
19. 6. 2024
Kadeřník
3. 6. 2024
4. 6. - 10. 6. 2024
 20. - 21. 6. 2024
Rekondiční  a sportovní masér
3. 6. 2024
4. 6. - 10. 6. 2024
17. 6. 2024


Složení zkušebních komisí a harmonogram závěrečných zkoušek

  • Aranžér
  • Kuchař - číšník
  • Kadeřník
  • Rekondiční a sportovní masér


  Otázky ze světa práce  

 Informace k závěrečným zkouškám