Závěrečné zkoušky

Studium tříletých učebních oborů Aranžér, Kuchař – číšník, Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části.

 

TERMÍNY A PODROBNOSTI ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK


Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2021/2022

Obor vzděláváníDruh zkoušky
písemnápraktickáústní
Aranžér3. 6. 2022
6. 6. - 10. 6. 202222. 6. 2022
Kuchař - číšník
3. 6. 2022
6. 6. - 10. 6. 2022
23. 6. 2022
Kadeřník
3. 6. 2022
6. 6. - 10. 6. 2022
20. + 21. 6. 2022
Rekondiční  a sportovní masér
3. 6. 2022
6. 6. - 10. 6. 2022
17. 6. 2022


Složení zkušebních komisí a harmonogram závěrečných zkoušek


  Otázky ze světa práce  

 Informace k závěrečným zkouškám     

Termíny náhradních a opravných ZZ  

  TERMÍNY OPRAVNÝCH ZZ - PROSINEC 2022