Konzultační hodiny

K využití pro žáky i rodiče ve školním roce 2023/2024


 Teoretické vyučování 

 Praktické vyučování