Konzultační hodiny

K využití pro žáky i rodiče ve školním roce 2022/2023


 Teoretické vyučování 

 Praktické vyučování