Proč jít k nám

• Jsme škola s 60letou tradicí.

• V regionu Žďárska a Kraje Vysočina patříme k největším zavedeným školám poskytujících vzdělání v oborech „službového“ charakteru.

• Naším prvořadým úkolem je, co nejlépe připravit naše absolventy do života a praxe. Díky grantu, do kterého budou zapojeni všichni žáci školy, podpoříme jejich odborné dovednosti.

• Jsme připraveni nabídnout pomoc. Poskytujeme všestrannou péči s individuálním přístupem. Chápeme, že každý je jiná osobnost a každý potřebuje jiný přístup.

• Na škole funguje školní poradenské pracoviště. Díky němu můžete využít služby speciálního pedagoga, výchovného i kariérového poradce či školního metodika prevence.

• Po dobu studia budeme oporou při vašem profesním růstu a tvorbě osobnostního portfolia.

• Ve vzdělávacím procesu využíváme moderních a efektivních metod, pracujeme s aktivitou a zájmem žáků.

• Pro podporu motivace vyplácíme různé formy stipendií a odměny za produktivní práci.

• Vytváříme prostor pro jazykové vzdělávání a zahraniční odborné stáže.

• Žáci si vyzkouší práci v reálných firmách.

• Klademe důraz na finanční gramotnost. Od roku 2018 jsme držitelem zlatého certifikátu „Finančně gramotná škola“.

• Nabízíme možnost získání mezinárodně platného certifikátu ECDL i široké spektrum dalších vzdělávacích kurzů a školení.

• V rámci vzájemné spolupráce můžete využít služeb všech oborů školy.

• Společně se svými pedagogy budete tvořit jeden velký fungující tým, stanete se součástí naší školy. Snažíme se o pohodovou atmosféru v jedné z vašich důležitých životních etap.

• Zlepšujeme materiální podmínky vzdělávání. Velké finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci stávajících prostor, budování nových učeben a vytváření příjemného interiéru a exteriéru školy.

• Vše pod jednou střechou. V prostorách školního areálu naleznete zázemí pro teoretickou výuku, odborný výcvik, ubytovací zařízení i školní jídelnu.


Chcete se přesvědčit? Domluvte si schůzku a uvidíte sami.