Stravování

Naší hlavní činností je příprava obědů pro žáky a v rámci doplňkové činnosti nabízíme také stravování pro cizí strávníky.
Školní stravování upravuje vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování.
Pro školní stravování je zavazující předpis výživových norem a finanční limit. Do jídelního lístku musíme tedy zařazovat více pokrmů z ryb a luštěniny.
Naším cílem je zabezpečit stravu v souladu se současnými výživovými trendy a seznámit s tím naše strávníky.
K obědu nabízíme polévku a výběr ze dvou až tří hlavních jídel a nápoj (na výběr slazený a neslazený čaj, citronová voda, mléko). K hlavnímu jídlu je dle možnosti, nabízen zeleninový salát nebo ovoce.

Na základě přihlášky, kterou strávník odevzdá v kanceláři školní jídelny, bude zaevidován a přihlášen k odběru stravy. 

Odhlášky stravy lze provádět v kanceláři ŠJ, pomocí zakoupeného čipu, nebo přes zaktivovanou službu internetem a aplikaci STRAVA.cz vždy den předem do 10.00 hod.

Odebraná strava se platí inkasem z účtu, jen v mimořádném případě v hotovosti.
Podrobnější informace naleznou strávníci v provozním řádu školní jídelny, který je vyvěšen ve školní jídelně.

Kontakt:
Zdeňka Chlubnová chlubnova@obchodskolazr.cz
Tel: 566 655 025