Advent zaklepal na dveře...

Blíží se konec kalendářního roku a s ním nejkrásnější svátky – Vánoce. Čas, který těmto svátkům předchází se nazývá advent a je vymezen čtyřmi adventními týdny, na jejichž počátku se každou neděli symbolicky rozsvěcuje další svíce na adventním věnci. 

I naši žáci učebního oboru Aranžér se učí vytvářet adventní dekorace a adventní věnce mezi nimi zaujímají přední místo. Využíváme nejrůznější materiály na základní kruh, různé druhy zeleně doplněné nejrůznějšími drobnými dekoracemi. Radost z vlastního výrobku uprostřed přípravy na Vánoce je nám odměnou a inspirací pro klidnější prožívání předvánočního shonu. A jak se nám aranžmá podařily, zhodnoťte sami… 

Bc. Radka Pospíchalová, ZŘOV 

Bc. Růžena Krejčová, p. Eva Svobodová, UOV