AR JUNIOR 2022

Soutěž, která je pro aranžéry inspirací!

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 jsme se po dvouleté odmlce zúčastnili celostátní soutěže AR JUNIOR 2022. Soutěž probíhala v rámci výstavy Vzdělávání a řemeslo 2022 v areálu výstaviště v Českých Budějovicích. Z naší školy soutěžilo 6 žákyň z 3. ročníku v devíti kategoriích na určená témata v konkurenci 16 škol z celé republiky. Jednotlivé kategorie hodnotila komise složená z jednoho odborníka z každé zúčastněné školy. Naši školu zastupovala Mgr. Jitka Nováková. Povinnou disciplínu Maketu VS hodnotila také žákovská komise, do které byla vybrána žákyně Pavlína Řepová. Příprava na všechny soutěžní discipliny probíhala již ve škole pod vedením učitelek odborného výcviku a učitelek teoretických odborných předmětů. Vše stihnout promyslet, připravit, nacvičit, zabalit…- to byl nelehký úkol! Ale odměnou nám všem byly dva inspirativní dny, okořeněné radostí z krásných umístění našich žákyň.

Určitě si děvčata odnášejí mnoho zážitků, zkušeností, nápadů a inspirací, které mohou využít u závěrečných zkoušek. A velký dík patří všem, kteří jim v úspěšné přípravě pomáhali!

A jak se naše děvčata umístila?

Kategorie
Soutěžící
Umístění
Dárkové balení
Veronika Kaštanová
1. místo
Drátěný program
Gabriela Binková
3. místo
Špendlení na živý model
Kateřina Kolouchová
4. místo
Špendlení na figurínu
Kristýna Bílková
5. místo
Kresba tužkou
Veronika Kaštanová
5. místo
Maketa VS
Petra Daníková
6. místo
Písmo ručně psané
Kristýna Bílková
11. místo
Počítačová grafika plakát
Pavlína Řepová
11. místo
Počítačová grafika obal
Gabriela Binková
12. místo

Také vedení školy se připojuje ke gratulaci a poděkování za výbornou reprezentaci školy!

Za odborný výcvik: Eva Svobodová, UOV 

Za vedení školy: Radka Pospíchalová, ZŘOV