Exkurze do špičkového kosmetického centra

Vývoj metod kosmetických služeb jde mílovými kroky kupředu a i my se snažíme poznávat nové trendy a informativně s nimi seznamovat žákyně studijního oboru Kosmetické služby. Proto jsem byla velmi ráda, že se mně podařilo domluvit návštěvu špičkového kosmetického pracoviště Beauty Akademie v Praze. Jeho majitelkou je jedna z nejuznávanějších kosmetických specialistek v České republice Ing. Monika Kubová Dvořáková. Její specializací jsou především dermální přístrojová ošetření. Je autorkou programů pro estetická centra, osnov pro přístrojové kurzy, je členkou předsednictva Asociace kosmetických oborů ČR a uznávanou odbornicí i v mezinárodním měřítku. Hlavním tématem exkurze bylo používání kosmetických přístrojů v péči o pleť. Paní Monika podrobně vysvětlila nutnost rozlišovat přístroje pro přípravu pleti, pro stimulaci a zapracování přípravků do pleti. Žákyně si mohly přístroje vyzkoušet doslova na vlastní kůži, což můžete vidět na fotografiích. Během tříhodinové návštěvy došlo i na dotazy, které Monika trpělivě zodpověděla. Dá se říci, že její zápal pro tuto práci se na nás všechny přenesl a návštěva byla opravdu silným zážitkem. Rozhodně se pokusíme do Beauty Akademie v budoucnu znovu podívat a za krásný program patří Ing. Kubové Dvořákové velký dík!

Michaela Kobzová Hallerová – učitelka odborného výcviku