Exkurze v ČNB v Brně

Víte, jak vypadá milion korun českých ve formě puzzle a kolik přibližně váží? Drželi jste již někdy v ruce padělanou bankovku? Závěrečné ročníky všech našich maturitních oborů Obchodní akademie, Podnikání i Kosmetických služeb už ano. Navštívili totiž postupně v průběhu prosince brněnskou pobočku ČNB a shlédli expozici Lidé a peníze v Brně. Seznámili se s historií budovy, vývojem měny v českých zemích, připomenuli si historii ČNB i její současné funkce. Nechyběl zábavný audiovizuální program, ukázky padělků a prezentace ochranných prvků našich bankovek.

Jako bonus studenti ještě navštívili výstavu Krása ve skle a kovu v Brně s ukázkou tvorby jednoho z nejvýznamnějších tvůrců československých a českých mincí, světově uznávaného sklářského výtvarníka, tvůrce mnoha medailí, akademického sochaře Jiřího Harcuby, který svoje dílo České národní bance odkázal.

Celý výlet završila návštěva brněnských vánočních trhů, která určitě přispěla k dobré náladě studenů. Věříme, že na tuto, možná už poslední společnou třídní akci, budou rádi vzpomínat.