Informace k prezenční výuce

Na základě usnesení vlády České republiky je od 7. prosince 2020 povolena osobní přítomnost ve škole žákům závěrečných ročníků a žákům při praktickém vyučování. Žáci ostatních ročníků budou do školy docházet dle níže stanovených pokynů.


Od 7. 12. 2020

Týden A budou mít teoretické vyučování přímo ve škole dle rozvrhu tyto třídy:

1D, 2C, 2M, 3D, 2P, OA4, 4K, OA3, 2OK

  • Odborný výcvik probíhá u všech tříd dle rozvrhu. 
  • Distanční výuka v teoretickém vyučování bude v tomto týdnu pouze u těchto tříd: OA1, 1OK, 1P


Od 14. 12. 2020

Týden B budou mít teoretické vyučování přímo ve škole dle rozvrhu tyto třídy:

1M, 2D, 3B, 3M, 2P, OA4, 4K, OA1, 1OK, 1P

  • Odborný výcvik probíhá u všech tříd dle rozvrhu. 
  • Distanční výuka v teoretickém vyučování bude v tomto týdnu pouze u těchto tříd: OA3, 2OK


Informace k výuce:

  • V tomto modelu (viz. výše) budou třídy rotovat. 
  • TEV nebude vyučován, místo něj budou jiné předměty. 
  • OBĚDY – všichni žáci, kteří mají být ve škole, mají přihlášené obědy. Odhlášeny zůstávají pouze třídy, které mají mít distanční výuku. Obědy budou formou obsluhy od žáků oboru Kuchař-číšník. Roušku je možné sundat pouze při konzumaci. 
  • Během vyučování se bude často větrat. Je třeba tomu přizpůsobit oblečení.


Vedení školy