Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2024/2025

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na šk. rok 2024/2025 budou zveřejněny v systému Dipsy, na webových stránkách školy a na úřední desce školy ve středu 15. května 2024

Zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče, příp. přijatý zletilý uchazeč, se dostaví do budovy školy ve čtvrtek 16. května 2024 na informační schůzku oboru, do kterého byl uchazeč přijat, a zároveň k podpisu Smlouvy o vzdělávání na soukromé škole s ředitelkou školy.


                                    Termíny informačních schůzek dne 16. 5. 2024


Konkrétní hodina
Obor vzdělání
8.00 hod.
Kuchař - číšník
9.00 hod.
Rekondiční a sportovní masér
10.00 hod.
Aranžér
11.30 hod.
Kadeřník
13.00 hod.
Kosmetické služby
14.00 hod.
Podnikání
15.00 hod.
Obchodní akademie


Pokud se ze závažných důvodů nebudete moci na informační schůzku dostavit ve stanoveném termínu, kontaktujte nás na tel. 566 655 011 nebo na e-mailové adrese sekretarka@obchodskolazr.cz.


Předem děkujeme.


Ing. Radka Hronková

ředitelka školy