Informace před zahájením školního roku 2021/2022

Informace pro žáky a rodiče před zahájením školního roku 2021/2022


1) Testování žáků – dle nařízení MŠMT proběhne ve školách preventivní screeningové testování žáků. 

 • Testování bude probíhat ve dnech 1. 9. , 6. 9. a 9. 9. 2021 vždy v 8.00 v učebně dle rozvrhu.
 • Testování bude prováděno pomocí neinvazivních antigenních testů, tzv. samoodběrem.
 • Testování NEPODSTUPUJÍ:
  • Plně očkovaní žáci 14 dnů po dokončení vakcinace – nutné předložit certifikát dokládající vakcinaci.
  • Žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu). 
 • Prosíme o vyplnění Přílohy č. 1, která se vztahuje k testování žáků. Podepsanou ji žáci přinesou dne 1. 9. 2021 na třídnickou hodinu a předají ji třídnímu učiteli.

2) Prohlášení o pobytu v zahraniční – Příloha č. 2 

 • Pokud se žák v termínu po 18. 8. 2021 včetně vrátil ze zahraničí, je nutné vyplnit Přílohu č. 2 a přinést ji dne 1. 9. 2021 do školy na třídnickou hodinu. 
 • Pokud se na žáka po návratu ze zahraničí vztahuje dle platného nařízení Ministerstva zdravotnictví povinnost samoizolace a žák z tohoto důvodu nemůže přijít dne 1. 9. 2021 do školy, informuje o této skutečnosti neprodleně svého třídního učitele.

3) Respirátor ve škole 

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy musí ve společných prostorách (chodby, jídelna, toalety, šatny, …) nosit ochranu dýchacích cest dle platného nařízení Ministerstva zdravotnictví. V současné době je povinností nosit respirátor.
 • Ve třídách mohou testovaní žáci (očkovaní žáci i žáci po prodělaném covid-19) po usazení v lavicích respirátor odložit po dobu výuky.


V případě Vašich dotazů se prosím obracejte na svého třídního učitele případně na vedení školy.


Vedení školy


  Příloha č. 1   

 Příloha č. 2