Informace pro uchazeče o studijní obory

Vzhledem k tomu, že počet přihlášek podaných do 1. kola přijímacího řízení je u všech studijních oborů, tj. Obchodní akademie, Kosmetické služby a Podnikání, vyšší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022, bude se v rámci přijímacího řízení u všech těchto oborů konat jednotná přijímací zkouška.


1. řádný termín JPZ          12. dubna 2021

2. řádný termín JPZ          13. dubna 2021


Pozvánka na jednotnou přijímací zkoušku bude uchazečům zaslána poštou.


Zároveň bychom Vás rádi pozvali na přípravné kurzy k přijímací zkoušce. Podrobnější informace ke konání přípravných kurzů zasíláme uchazečům mailem.