Jedna tečka vedle druhé…

Jedna tečka vedle druhé na černém pozadí. I tak by se dala popsat tečkovaná technika tvorby mandal. Žáci 1. ročníku učebního oboru Aranžér měli možnost si takovou tvorbu vyzkoušet. S lektorkou kurzu paní Večeřovou tvořili krásné mandaly a pracovní úsilí je nadchlo natolik, že nevnímali čas a den rychle uběhl. Celý kurz proběhl ve velmi příjemné pracovní atmosféře a žáci měli ze své práce radost.

Bc. Šárka Růžičková, učitelka odborného výcviku