Krajina Žďárska a okolí

Žáci oboru Interiérové a aranžérské tvorby měli výtvarnou formou zpracovat krajinu Žďárska a okolí. Bylo na žácích, jakou výtvarnou techniku zvolí. Svá díla doplnili informacemi o výběru krajiny a upřesnění místa. První ročník se tak dostal nejen k volné tvorbě, ale i k umu adjustace díla. A to paspartou. Díky tomuto zadání se žáci mohli zúčastnit vyhlášené výtvarné soutěže na téma Cesta krajinou, kterou vyhlásilo Muzeum Nové generace ve Žďáře nad Sázavou. Celá akce probíhala pod názvem „Den venkova“. Protože byla soutěž v našem městě, tak jsme se rádi zúčastnili a tím získali nové drahocenné zkušenosti.

Bc. Šárka Růžičková, učitelka odborného výcviku