Kurz sítotisku v sítotiskovém provozu v Budči

Ve čtvrtek 6. 3. 2024 se žáci 2. a 3. ročníku oboru Aranžér zúčastnili kurzu sítotisku přímo v provozovně potisku textilu. Pod vedením paní Švomové jsme si nejdříve vyslechli informace o sítotisku a posléze jsme si názorně prošli celý pracovní postup. Ten spočívá v navrstvení síta emulzí, následuje osvit motivu, schnutí a tím je dokončena příprava síta k potisku. Následně se žáci dostali k vlastnímu potisku trička včetně usušení v tunelu. Motiv si sami vybrali a hotové tričko si odnesli domů. Celý kurz byl velmi zajímavý a velmi prakticky vedený. Vzhledem k přínosu tohoto kurzu pro žáky počítáme s jeho opakováním i pro další ročníky tohoto oboru.

Za odborný výcvik: Bc. Šárka Růžičková, učitelka odborného výcviku