Kurz SUJOK

28. dubna 2023 žáci oboru Rekondiční a sportovní masér absolvovali kurz SUJOK a moxování. Jedná se o metodu reflexní terapie-ošetření rukou. V tomto oboru často využíváme ukázek odborníků z praxe, kteří nás seznamují s různými druhy masáží a technik na podporu zdraví a ulevení od bolesti. Díky těmto zkušenostem si žáci sami určí o jaký kurz by měli zájem. Ukázka SUJOK terapie žáky velmi zaujala a zbývalo jen najít odborníka, který by nás proškolil. Po delším čase se nám podařilo sehnat výbornou lektorku z masérské školy INPROV Brno, která nás celým kurzem provedla. Celý kurz probíhal ve velmi příjemné pracovní atmosféře a žákům se velmi líbil.

Petra Mitášová, DiS 

učitelka odborného výcviku