Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - dodatek

MŠMT vydalo dne 7. května 2021 dodatek k opatření obecné povahy týkající se náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky:


Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu. Zájem konat zkoušku v náhradním termínu musí uchazeč potvrdit řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, nejpozději do 14. května 2021. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo.


Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v 1. kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.