Návštěva nejcennější stavební památky ve Žďáře nad Sázavou

Žáci oboru Aranžér mají před sebou zajímavý úkol – zpracovat výtvarné práce do soutěže k příležitosti 300 let existence poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tato stavba byla v roce 1994 zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ve stylu barokní gotiky jej dokončil v roce 1722 geniální stavitel Jan Blažej Santini – Aichl. Půdorys kostela je odvozen z kruhu, do kterého byl vepsán desetiúhelník. V symbolice stavby se nejvíce střídají číslice pět a deset, prostor kostela je zaklenut kopulí s lunetami, nesenou deseti pilíři. Kostel je obklopen desetiúhelníkovým ambitem, ve kterém je opět pět kaplí. Tento skvost nepřestává dodnes fascinovat všechny generace. Santiniho architektura je prostě jedinečná. Cílem naší návštěvy bylo najít inspiraci pro naše výtvarné práce. Vyzkoušíme si na vlastní pěst, jaké by to bylo stát se architektem, který navrhuje budovy pro společnost ve stylu Santiniho architektury. Věříme, že se nám to podaří!

Výsledky soutěže budou vystaveny v prostorách Radnice a na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou v rámci venkovní expozice v srpnu a září 2022.

Za odborný výcvik: Bc. Radka Pospíchalová, Bc. Růžena Krejčová