Požární ochrana očima mladých …

Naše škola se zúčastnila výtvarné soutěže vyhlášené Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska na téma "Hasič a komíny", ve které se žáci 1. a 2. ročníku oboru Aranžér mohli vyjádřit prostřednictvím technik malby a kresby. Výsledky soutěže byly velmi úspěšné, neboť dvě naše žákyně se v okresním kole umístily na 1. a 2. místě. Prvenství obsadila Šárka Šandorová, druhou příčku obsadila Anna Pášová. Jejich úspěch je důkazem toho, že tento obor ve škole rozvíjí talentované a kreativní jedince.

Děkujeme všem účastníkům za jejich tvůrčí přístup a gratulujeme! 

Bc. Šárka Růžičková, učitelka odborného výcviku