Poznávací zájezd: Hlavní města na Dunaji

V měsíci září žáci navštívili 3 města na řece Dunaji. První zastávkou bylo Slovensko - zřícenina gotického hradu Devín a vyhlídka z bratislavského hradu. Druhou zastávkou byla Budapešť a plavba lodí po Dunaji. Poslední zastávka byla ve Vídni, kde žáci zhlédli barokní Schönbrunn. Třídenní program byl velmi pestrý, nabitý a rozhodně zajímavý. Již nyní se studenti těší, co je čeká příště!