Ředitelské volno 2. 5. 2022

Na základě ustanovení § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a provozních důvodů v pondělí dne 2. května 2022 pro žáky školy ředitelské volno.

Školní jídelna v tento den vaří - žáci školy mají stravu odhlášenou, ostatní jsou přihlášeni.


Ing. Radka Hronková                                                             

ředitelka školy