Ředitelské volno 2. a 3. 5. 2024

Na základě ustanovení § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a provozních důvodů ve čtvrtek 2. května a v pátek 3. května 2024 pro žáky školy ředitelské volno.

Školní jídelna v tyto dny vaří, maturitní ročníky mají možnost si stravu přihlásit.


Ing. Radka Hronková                                                             

ředitelka školy