Ředitelské volno dne 27. 9. 2021

Na základě ustanovení § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a provozních důvodů v pondělí dne 27. září 2021 pro žáky školy ředitelské volno.

Školní jídelna v tento den nevaří - všichni strávníci mají stravu odhlášenou.


Ing. Radka Hronková                                                             

ředitelka školy