Rozhodnutí MŠMT o výuce od 24. 5. 2021

Na základě rozhodnutí MŠMT se od 26. května 2021 obnovuje prezenční výuka v teoretickém i praktickém vyučování dle platného rozvrhu. O náplni ve dnech 24. a 25. května 2021 budou žáci informováni prostřednictvím třídního učitele.

Na všechny žáky se vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování s frekvencí 1x týdně před zahájením vyučování.

Od 26. května 2021 jsou všichni žáci přihlášeni ke stravování. Stravu ve dnech 24. a 25. května 2021 si mohou žáci sami přihlásit.


Vedení školy