Rozhodnutí MŠMT o výuce od 26. 4. 2021

Na základě rozhodnutí MŠMT je od 26. dubna 2021 povoleno praktické vyučování v prezenční formě. Konkrétní organizační pokyny obdrží žáci od svých učitelů odborného výcviku. Teoretická výuka probíhá i nadále distanční formou a řídí se platným rozvrhem. Současně jsou umožněny prezenční individuální konzultace, které je třeba vždy předem domluvit s příslušným vyučujícím. Jsou povoleny skupinové konzultace žáků posledních ročníků SŠ a žáků ohrožených školním neúspěchem z nižších ročníků SŠ, v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. Skupinové konzultace probíhají na základě dohody s vyučujícími. Na žáky praktického vyučování i účastníky skupinových konzultací se vztahuje Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 (absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování).

Účastníci praktického vyučování a skupinových konzultací si mohou předem přihlásit stravování ve školní jídelně. Také žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, který si po přihlášení mohou vyzvednout ve výdejním okénku. Automaticky jsou ale všichni žáci ze stravování odhlášeni. 

Vedení školy