Společenské líčení

Kurzu společenského líčení se k velkému překvapení zúčastnili žáci oboru Kadeřník. A nebylo to náhodou – tematický celek u třetího ročníku totiž obsahuje základy kosmetiky. Navíc je nalíčení modelky jednou ze součástí závěrečné zkoušky – Společenský výčes. Děkujeme školitelkám paní B. Kárníkové a paní M. Solarové za den plný inspirace a vědomostí, který nám všem rozšířil obzory v pro nás ne příliš známém prostředí kosmetiky. 

Jednou ze zásad, které už teď všichni známe, je pečlivě připravená a hydratovaná pleť, která zajistí bezchybný výsledek a efektní první dojem. Samotné líčení závisí nejen na typu modelky, ale i na vlastní kreativitě a představivosti. Žákům se líčení povedlo, den plný kreativity si užili a odměnou pro ně byl získaný certifikát.

Bc. Olga Pazourová, učitelka odborného výcviku