Tělesná zdatnost žáků 2. ročníku

Čtvrtek 13. listopadu 2022 byl den, kdy proběhl projektový den na zjištění tělesné zdatnosti všech žáků 2. ročníku. Výsledky v jednotlivých disciplínách budou podkladem pro Českou státní inspekci MŠMT. Výsledkem je zjištění všeobecné tělesné zdatnosti dospívající mládeže. Testování proběhlo ve dvou časových intervalech s dostatečným odpočinkem. Jeden sled se týkal sedu-lehu za jednu minutu a shybu na počet opakování a u dívek na výdrž. Následně testy pokračovaly skokem dalekým z místa a člunkovým během na výdrž. Testování probíhalo ve sportovní hale za příjemné atmosféry a vzájemné podpory žáků bez ohledu na třídu. Nutno podotknout, že žáci k tomuto dni přistoupili zodpovědně, výkony byly až někdy za hranicemi jejich možností. Proto přítomní žáci sklidili uznání od všech zúčastněných pedagogů, včetně zohlednění při průběžné klasifikaci z TEV. 

Poděkování patří všem zúčastněným pedagogům za rozhodcovské a výchovné úsilí. Na závěr i učitelé dokázali ve vytrvalostním běhu, že sport a pohyb je nedílnou součástí jejich životního stylu. Tento den splnilo 88% žáků testování a ostatní žáci mají možnost v nadcházejícím období je plnit se svými učiteli TEV.

Mgr. Stanislav Zedníček, učitel TEV