Účetní soutěž

Studenti čtvrtého ročníku Obchodní akademie se dne 10. 1. 2024 zúčastnili účetní soutěže Účtování versus účetnictví, kterou pořádala Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Této soutěže se účastnilo celkem 48 soutěžících z 9 středních odborných škol. I když se maturanti naší školy neumístili na předních příčkách, poměřili svoje odborné znalosti s jinými týmy, což pro ně bylo určitě obohacující.

Studenti dále měli možnost prohlédnout si prostory školy včetně výzkumných laboratoří, dále jim byly představeny bakalářské obory Katedry ekonomických studií, na které mohou nastoupit po maturitě. Součástí programu byla také přednáška metodického manažera firmy Gordic spol. s r.o. Ing. Zdeňka Tišla týkající se novinek spojených s novým zákonem o účetnictví účinným od 1. 1. 2025.

Ing. Alena Machová, učitelka odborných předmětů