Úspěch aranžérů v celostátní soutěži AR Junior 2023

Jako každý rok, i letos se v Českých Budějovicích konala ve dnech 2. a 3. listopadu celorepubliková soutěž oboru Aranžér. Náš soutěžní tým se na toto prestižní klání pečlivě připravoval a příprava přinesla zasloužené ovoce v podobě dvou umístění na pomyslných stupních vítězů. Nejdříve zvítězila Leona Sobotková ze 3. ročníku v soutěžní disciplině drátěný program na téma „Orient“. Její kompozice byla naaranžována z metrážového textilu a byla laděna do zlatých tónů. Byla skutečně nápaditá – jako z orientálních Pohádek z tisíce a jedné noci. Vynikající 2. místo v další disciplíně špendlení figuríny obsadila žákyně 3. ročníku Anna Doležalová. V tématu „Inspirace folklórem“ zaujala porotu zejména asymetrickým zpracováním kompozice. Ani ostatní členky úspěšného týmu se v silné konkurenci neztratily, dosáhnout na první příčky je v rostoucí konkurenci čím dál těžší. A tak stejně důležité jako dobrá umístění je možnost porovnat a vidět práci žáků jiných škol, sledovat současné trendy a získávat ostruhy při obdobných soutěžích. Určitě nám to zvedlo sebevědomí a těšíme se na další soutěžní klání, pro která byla budějovická soutěž cennou zkušeností. Naši aranžéři se tam rozhodně neztratili! 

Děkuji všem úspěšným soutěžícím a kolektivu učitelek odborného výcviku oboru Aranžér, které žákyně na toto náročné klání připravovaly. Vždyť každá taková soutěžní zkušenost má pro jejich další profesní růst velký význam. Poděkování též patří firmě Kasiopea Fashion (www.kasiopeafashion.cz), která nám látky ochotně zapůjčila. 

Za odborný výcvik: Bc. Radka Pospíchalová a Mgr. Jitka Nováková