Vodácký kurz na Sázavě

Ve dnech 10. – 13. 6. 2024 jsme vyrazili s žáky druhého ročníku na sportovně turistický kurz, kde jsme 4 dny sjížděli řeku Sázavu. Zahájení kurzu bylo v Českém Šternberku, kde žáky zaškolili, jak se chovat na vodě, naši vodáčtí instruktoři s agentury CK Klíč. První den byl dojezd do Ledečka, druhý den bylo sjíždění do Sázavy a třetí den se sjíždělo do Zlenic. Na všech stanovištích jsme stanovali. Poslední úsek se jel do Týnce nad Sázavou, kde jsme kanoe a další vybavení odevzdali vodácké agentuře.

Celkem jsme zdolali na čtyřech úsecích 62 km. Žáci se naučili být zruční v pádlování na kánoi, zdolávání jezů, vzájemně si pomáhali a třikrát museli rozložit stany a kempovat. Stravu – polopenzi zajistila agentura a její instruktor, mimochodem velmi kvalitní, tři instruktoři byli s námi na vodě. Ze 40 žáků, kteří měli smlouvu na účast, jich nakonec jelo 36 (7 chlapců a 29 dívek). Ze zdravotních a jiných problémů 4 neodjeli. I tak nás bylo na vodě 20 lodí, což je na organizaci sjíždění hodně náročné.

Poděkování patří pedagogům Jitce Malcové, Katce Mikešové a Mirce Tonarové, které byly velkou oporou zdárného kurzu. Během kurzu byli denně vybraní žáci ohodnoceni uznáním a sladkostí za neobvyklé počiny dne. Na závěr kurzu byli žáci ,,Ritčim,, pasováni na vodáky s příslušným diplomem. Co se týče zdravotního stavu, tak došlo ke dvěma drobným zraněním dolních končetin a jednomu prochlazení, které se řešily i se zákonným zástupcem. 

Pro další školní rok mohu určitě doporučit spolupráci se jmenovanou agenturou CK Klíč. 

Zapsal jeden z přítomných pedagogů Stanislav Zedníček.