Vysočina Education Festival 2022

Žáci, kteří přemýšlí o nabídce škol na Vysočině nebo o studiu na některé z nich, se přišli podívat do jihlavského Cityparku ve dnech 21. - 22. 10. 2022 na Vysočina Education Festival, kterého se zúčastnila i naše škola s nabídkou učebních oborů Interiérová a aranžérská tvorba a Rekondiční a sportovní masér. 

Přes časové i prostorové omezení naší prezentace jsme se snažili ukázat to nejlepší z dovedností našich šikovných žáků. Maséři předváděli nejrůznější druhy masáží a techniky tejpování. Aranžérky vytvářely z přírodních materiálů podzimní aranžmá, lampy, jednoduché dekorace a šperky z recyklovaného plastu. Aranžovaly květiny do nádob a tvořily dekorační prvky z drátu a předvedly techniku macramé. Přímo před diváky žákyně na PC upravovaly svatební oznámení a novinkou byla ukázka termopresu, který se používá na potisk textilního materiálu. 

Všem žákům z našich týmů děkujeme za víkendovou účast a předvedení řemeslných dovedností. Poděkování patří i všem pedagogům, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli.

Za odborný výcvik: p. Eva Svobodová UOV, Radka Pospíchalová ZŘPV