Výstava Světy české animace a další kulturní památky

Velmi příjemně začal výlet po pražských ulicích, které byly v plném rozkvětu a plné vůní. Procházka začala na Václavském náměstí, k Orloji a k Rudolfinu, odkud jsme se přesunuli tramvají do pražské tržnice v Holešovicích, kde se konala výstava Světy české animace. 

Žáků 1., 2. a 3. ročníku oboru Aranžér se ujala mladá průvodkyně, která nás provedla hravou i vzdělávací částí české animace. Připomenout si nedávno sledované filmové animované pohádky bylo obdivuhodné. Vidět hodně zblízka kresby jednotlivých známých výtvarníků, animátorů, například Jiřího Trnky nebo Zdeňka Smetany nebo odhadovat jaké používali materiály při řešení velmi detailních kulis a představovat si, kolik hodin strávili nad jednotlivými pohyby postaviček, byla pro některé žákyně výzva si zkusit něco podobného na odborném výcviku při tvorbě makety VS. 

Po krátkém odpočinku v kavárně Vnitrobloku jsme se přesunuli do zahrad Pražského hradu, odkud byly úžasné výhledy na Petřín, panorama pražských střech a věží. Zážitkem pro mnohé z nás byl i barevný odraz skleněných vitráží v gotických oknech katedrály svatého Víta. I přes delší pěší přesun zpět do centra na Václavské náměstí, ze kterého měla většina z nás bolavé nohy, se nám návštěva Prahy moc líbila a těšíme se na další výlety a výstavy. 

Za celý kolektiv Marie Kubálková, odborná učitelka