Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí a mládeže“

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska každoročně vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma požární ochrany. Soutěže se zúčastňují děti základních i středních škol. Soutěž má i přínos pro prevenci při předcházení požárů a vzhledem k atraktivitě práce hasičů je u mládeže velmi oblíbená. V letošním krajském kole Kraje Vysočina dosáhla velmi pěkného úspěchu naše žákyně 1. ročníku oboru Aranžér Tereza Stejskalová, která získala 2. místo. Oceněnou práci provedla technikou perokresby na formát A3. Práci můžete zhlédnou ve fotogalerii.

Gratulujeme a věříme, že tento úspěch bude povzbuzením nejen pro ni, ale i pro další spolužáky.

Za odborný výcvik: Bc. Šárka Růžičková