Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 zahájíme dne 1. září 2021 třídnickými hodinami. Stávající žáci školy (2. - 4. ročníky) začínají vyučování v 8.00 hodin, žáci 1. ročníků v 9.00 hodin. 

Od svých třídních učitelů obdrželi žáci mailem všechny potřebné informace k organizaci zahájení školního roku. 

Příjezd ubytovaných žáků na domov mládeže je možný již v úterý dne 31. srpna 2021 od 18.00 hodin.

Ke stravování jsou ubytovaní žáci přihlášeni od 1. 9. 2021, ostatní žáci od 2. 9. 2021. Žáci 1. ročníků budou přihlášeni ke stravování po odevzdání přihlášky ke stravování, kterou obdrží 1. 9. 2021 od svých třídních učitelů.

Na všechny žáky už se moc těšíme.

Vedení školy