Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022 třídnickými hodinami. Stávající žáci školy (2. - 4. ročníky) začínají vyučování v 8.00 hodin, žáci 1. ročníků v 9.00 hodin. 

Příjezd ubytovaných žáků na domov mládeže je možný již ve středu dne 31. srpna 2022 od 18.00 hodin.

Ke stravování jsou ubytovaní žáci přihlášeni od 1. 9. 2022, ostatní žáci si stravu přihlašují prostřednictvím mobilní aplikace nebo na webu www.strava.cz po zadání svého přihlašovacího jména a hesla. Žáci 1. ročníků obdrží přihlašovací údaje po odevzdání přihlášky ke stravování, kterou dostanou 1. 9. 2022 od svých třídních učitelů.

Na všechny žáky už se moc těšíme. 

Vedení školy