Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 zahájíme v pondělí 4. září 2023 třídnickými hodinami. Stávající žáci školy (2. - 4. ročníky) začínají vyučování v 8.00 hodin, žáci 1. ročníků v 9.00 hodin. 

Příjezd ubytovaných žáků na domov mládeže je možný již v neděli dne 3. září 2023 od 18.00 hodin (žáci 1. ročníků od 17.00 - 18.00 hod.).

Ke stravování jsou ubytovaní žáci přihlášeni od 4. 9. 2023, ostatní žáci si stravu přihlašují prostřednictvím mobilní aplikace nebo na webu www.strava.cz po zadání svého přihlašovacího jména a hesla. Žáci 1. ročníků obdrží přihlašovací údaje po odevzdání přihlášky ke stravování, kterou dostanou 4. 9. 2023 od svých třídních učitelů.

Na všechny žáky už se moc těšíme. 

Vedení školy