Zájmové kroužky ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme všem našim žákům možnost přihlásit se do následujících zájmových kroužků: 


Zdravi-2021

Kreativita-2021


 Přihláška do kroužku