Závěrečné zkoušky 2022

I přes nelehké období posledních dvou let jsme zdárně ukončili školní rok 2021/2022 závěrečnými zkouškami. Všem úspěšným absolventům přejeme dobrý start do další životní etapy, ať už to bude další studium nebo praktické uplatnění.

V přiložené fotogalerii si můžete prohlédnout ukázky praktických závěrečných zkoušek. 

Za odborný výcvik: Bc. Radka Pospíchalová


Aranžér

Kuchař - číšník

Kadeřník

Rekondiční a sportovní masér