SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Učební obory - výuční list

Závěrečné zkoušky trochu jinak, než jsme byli zvyklí

12.6.2020 | Další...

Přesto, že prožíváme letošní školní rok v jiném pracovním režimu, závěrečné zkoušky tříletých učebních oborů jsou v plném proudu. Tento týden jsme dokončili praktické části a žáky čeká poslední část, a to část ústní, která bude probíhat 17. a 18. června 2020. Fotodokumentaci z praktických zkoušek u jednotlivých oborů naleznete zde.


69 - 51 - H / 01 Kadeřník

13.11.2019 | Další...

Kadeřník(ce) se ve své profesi naučí vhodné technologické postupy mytí a stříhání vlasů, melírování, barvení a preparace vlasů, vlasovou kosmetiku. Dále pak zacházet s přípravky a přístroji v péči o vlasy.

Ve své praxi bude schopen(a): 

 • Zhotovovat módní společenské a večerní účesy s použitím vlasových doplňků
 • Provádět účesy dle schématického zobrazení a předlohy
 • Využívat nových forem barvení vlasů
 • Provádět různé druhy masáží vlasové pokožky
 • Poskytovat poradenskou službu z hlediska úpravy a ošetřování vlasů

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

13.8.2014 | Další...

Odborná příprava směřována na: masérské služby různými typy masérských technik, rekondici a regeneraci, propagaci zdravého životního stylu. Vedení po odborné, ekonomické a informační stránce tak, aby absolvent byl schopen provozovat vlastní živnost.

Uplatnění: masérské, rehabilitační a poradenské služby v provozovnách, studiích, wellness a fit centrech, lázních a ve vlastním podnikatelském subjektu.


66 - 52 - H / 01 Interiérová a aranžérská tvorba

13.8.2014 | Další...

Tříletý učební obor určený dívkám i chlapcům s vytříbeným, osobitým projevem, výtvarným citem a zájmem o design. Obor vychází ze vzdělávacího programu aranžér.

Absolvent získá výuční list a certifikaci s uplatněním :

 • v profesích související s reklamou a propagací
 • jako grafik a aranžér zabývající se tvorbou propagačních prostředků
 • ve výstavnictví a úpravě interiéru

65 – 51– H / 01 Kuchař – číšník - bezplatné studium

13.8.2014 | Další...

Učební obor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy
Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje pod vedením vlastních mistrů odborného výcviku, není tedy nutné sponzorství
Absolvent tohoto kombinovaného učebního oboru se po zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.
Bezplatné studium.

Osvojí si dovednosti a návyky :

 • V technice posuzování, dělení a porcování potravin pro technologické zpracování
 • V přípravě teplé a studené kuchyně, moučníků a nápojů dle platných receptur
 • V technice obsluhy, přípravných pracích k podávání jídel a slavnostních hostin dle gastronomických pravidel
 • V sestavování jídelních a nápojových lístků, vedení evidence zboží a účtování
 • Ve společenském chování a umění jednat s lidmi

» Archiv

Novinky