Cena veřejnosti

V tomto školním roce máme na škole dvě studentské firmy, Dreamy Flames a Elapse. Podnikají od září 2023, sbírají mnoho zkušeností při výrobě, plánování prodejů, při prodejích samotných, také při komunikaci ve své firmě, jak zacílit na zákazníky a samozřejmě mít radost nejen z výdělku, ale také z dalších úspěchů. Díky sociálním sítím jsou v povědomí nejen nám všem na škole, ale také široké veřejnosti, a to nás těší! 

Na přelomu roku se zúčastnily první soutěžní disciplíny TOP Logo mezi Studentskými firmami v Kraji Vysočina, pod záštitou Kraje Vysočina a organizace JA Czech. V této soutěži se hodnotí loga studentským firem, jak po grafické stránce, tak po té estetické a jak dokáží upoutat oko (budoucích) zákazníků. Loga hodnotila jak odborná porota, tak veřejnost. A právě logo studentské firmy Dreamy Flames získalo Cenu veřejnosti!

Gratulujeme!!!